به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

برگزاری آزمون های استخدامی

برگزاری آزمون ( جذب نیرو )

اولین و مهمترین گام در بحث شایسته سالاری وجود یک نظام جذب مبتنی بر ساختار سازمانی متشکل از ساختار تشکیلاتی و شناسنامه شغلی است. بدین لحاظ جذب منابع انسانی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی حائز اهمیت بوده و از حساسیت بالایی برخورداری است.از این رو موسسه آموزشی و پژوهشی فرهیختگان دانش آفاق با استفاده از تیم کارشناسی با تجربه آمادگی لازم را جهت برنامه ریزی و انجام فرآیند ثبت نام به صورت سیستمی – برگزاری آزمون – و مصاحبه علمی و تخصصی اعلام می دارد.

فرآیند جذب نیرو

فرآیند جذب نیرو