به وب سایت موسسه فرهیختگان دانش آفاق خوش آمدید

اخبار

دریافت گواهی کانون ارزیابی از سازمان اداری و استخدامی کشور

دریافت گواهی کانون ارزیابی از سازمان اداری و استخدامی کشور

بازنگری و نوسازی ساختار و نمودار تفصیلی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو )

بازنگری و نوسازی ساختار و نمودار تفصیلی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو )

تفاهم نامه همکاری با گروه پارسیان هوشمند یگانه

تفاهم نامه همکاری با گروه پارسیان هوشمند یگانه

آزمون استخدامی واحد گندله سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

آزمون استخدامی واحد گندله سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

اجرای نمودار تفصیلی و شرح وظایف شرکت زغال سنگ پرورده طبس

اجرای نمودار تفصیلی و شرح وظایف شرکت زغال سنگ پرورده طبس

برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

پروژه استعدادیابی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت های تابعه

پروژه استعدادیابی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت های تابعه

انجام پروژه استعداد یابی در شرکت آپکو

انجام پروژه استعداد یابی در شرکت آپکو

برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در شرکت های حوزه معدنی و صنایع معدنی

برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در شرکت های حوزه معدنی و صنایع معدنی